BE0T0LC

Maria CarmeBoquéTorremorell

mariacarmebt@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Educació Infantil

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.