GZ0G0AL

M. DoloresGonzálezGarcía

dolorsgg@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (2013/14)Infància, salut i alimentació (2013/14)Infància, salut i alimentació: Educació i salut (2014/15)L'escola d'educació infantil I (2013/14)Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (2013/14)Pràcticum I (2013/14)

Grau en Educació Primària

Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, plàstica i visual: Seminari (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials I: Seminari (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de les llengües I: Seminari (2014/15)Pràcticum I (2014/15)Processos i contextos educatius II (2013/14, 2014/15)