MU0M0ZR

JordiMumbrúMartinez

jorgemm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport