MO0C0OU

JaimeMiróCabrero

jaumemc@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Logopèdia

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE