MO0C0OU

JaimeMiróCabrero

jaumemc@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Grau en Logopèdia

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Màster Universitari en Psicopedagogia