GA0L0TA

GalGomilaLlobet

galgl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Ensenyament i apren. de l'educ. musical, plàstica i visual: Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, plàstica i visual (2013/14)Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, visual i plàstica, i de l'educació física (2014/15)Ensenyament i aprenentatge de les llengües I (2013/14)