RH0P0AL

CèliaRosichPla

celiarp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Processos i contextos educatius I (2013/14)Processos i contextos educatius I: Seminari (2014/15)Processos i contextos educatius II (2013/14, 2014/15)Societat, família i escola I (2013/14)Societat, família i escola I: Societat, família i educació (2014/15)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Esp. Tec/Tec.Industrial

Desenvolupament de la persona, educació i societat (2013/14, 2014/15)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Anglès

Desenvolupament de la persona, educació i societat (2013/14, 2014/15)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Educació Física.

Desenvolupament de la persona, educació i societat (2013/14, 2014/15)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Tecnologia

Desenvolupament de la persona, educació i societat (2013/14, 2014/15)