PE0E0YS

AsunciónPucheEchegaray

asunpe@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Psicologia