AM0M0LB

AlbertAdamMorell

albertam3@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans