Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Anna Balcells, Dra. Anna Fornós, Dra. Joana Maria Mas, Ll. Lina Zaurín
Preinscripció Oberta

masters-i-postgraus-url_P

Objectius

Contribuir a la formació d’especialistes en l’àmbit familiar, en el camp de l’atenció precoç i el risc social.

Oferir vies de formació i actualització als professionals en exercici.

Promoure una concepció de la intervenció en l’àmbit familiar centrada en la família i orientada a enfortir les competències dels pares i al desenvolupament harmònic de l’infant.

Promoure una concepció interdisciplinària en aquest camp, tant en l’anàlisi de les diverses situacions com en la intervenció.

Millorar la qualitat dels serveis que es presten als infants i a les famílies.

Promoure estratègies preventives des del vessant social, familiar i comunitari.