Màster en Atenció Precoç i Família

Preinscripció online
Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Anna Balcells, Dra. Anna Fornós, Dra. Joana Maria Mas, Ll. Lina Zaurín
masters-i-postgraus-urlMFAM

Màster en Atenció Precoç i Família

Bienni 2018-2020

En les darreres dècades s’ha produït un creixent reconeixement de la importància dels contextos en el desenvolupament i la qualitat de vida de les persones al llarg de tot el cicle vital; en aquest sentit, s’atorga a la família, com a context bàsic i primer escenari d’interacció, un paper crític a l’hora de promoure i orientar el desenvolupament ple i harmònic de tots els infants. D’altra banda, s’han produït canvis en l’estructura i models familiars i es fa més evident també la necessitat d’aproximar-se a la diversitat cultural, lingüística i ètnica cada vegada més present en les famílies de Catalunya.

En conseqüència, és del tot convenient oferir un programa de formació, d’acord amb aquesta nova visió i ajustat a la realitat actual, que doni suport a una orientació del treball en l’àmbit familiar davant la discapacitat, el risc social i les dificultats de la criança que trobi en el context —en la interacció pròpia de les rutines diàries— el seu sentit i objectiu primordial, tant pel que fa a la prevenció com a la intervenció. Si bé el reconeixement del paper central de la família en el desenvolupament no constitueix en si mateix una novetat, moltes de les pràctiques d’intervenció tradicionalment emprades responen encara a una orientació centrada en l’infant i de caire rehabilitador que convé reorientar cap a la millora de les pràctiques educatives i l’apoderament de les famílies.

Destinataris

Graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina. Graduats i diplomats en Fisioteràpia, Logopèdia, Treball Social i Magisteri.