Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció en Teràpia Psicomotriu

Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció en Teràpia Psicomotriu

Preinscripció online
Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDr. Joaquim Serrabona Mas
masters-i-postgraus-url11-DEU-5003

Diploma d'especialització universitària en Teràpia Psicomotriu (15a Edició)

Aquest curs ofereix als especialistes en psicomotricitat els recursos adients per dur a terme un projecte d’intervenció en teràpia psicomotriu. La competència professional completa com a psicomotricista s’obtindrà gràcies al treball en tres camps interrelacionats: pràctic, teòric i personal. Durant el curs es donarà molta importància a la formació pràctica, ja que les altres formacions prenen sentit a partir d’aquesta formació

Destinataris

Els participants han d’estar en possessió de la llicenciatura o el títol de grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, o bé de la diplomatura o grau en Magisteri, Infermeria o Fisioteràpia. Terapeutes ocupacionals. D’altra banda, cal que hagin fet prèviament la formació del Diploma d’Especialització en Psicomotricitat o una formació equivalent.