Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDra. Meritxell Campreciós (URL); María Caral (Fundación Nen Déu)
masters-i-postgraus-url11-DEU-5014

Mòdul 1. Intervenció psicològica en infància i adolescència en situacions de vulnerabilitat social (24 ECTS)


1.1 Psicopatologia infantojuvenil: coneixement dels principals trastorns d’inici a la infància i adolescència
1.2 Procés diagnòstic i psicometria infantojuvenil
1.2.1 L’entrevista clínica
1.2.2 Anamnesi
1.2.3 Anàlisi de la demanda
1.2.4 Planificació de la bateria psicomètrica. Aplicació, correcció i interpretació dels resultats
1.2.5 Diagnòstic diferencial
1.2.6 Factors de bon i mal pronòstic
1.2.7 La devolució del diagnòstic
1.3 El tractament infantojuvenil cognitiu conductual
1.3.1 La definició d’objectius terapèutics
1.3.2 El disseny de la intervenció
1.3.3 Tècniques i recursos ajustats a cada cas particular: valoració de la dificultat i els objectius terapèutics
1.4 Habilitats professionals del psicòleg infantojuvenil
1.4.1 Contextualització de la vulnerabilitat social
1.4.2 Organització i funcionament del Projecte Som Infància i la Fundació Nen Déu.
1.4.3 L’observació de sessions
1.4.4 La conducció autònoma de la teràpia i la particularitat d’algunes sessions
1.4.5 Participació en sessions clíniques: presentació de casos i visió crítica
1.4.6 La redacció d’informes psicològics i història clínica: diagnòstic i seguiment clínic
1.4.7 El treball en equip clínic: supervisions abans i després de les sessions, intervenció acompanyada en coteràpia
1.5 Desenvolupament personal en el rol professional
1.5.1 Gestió emocional
1.5.2 Comunicació assertiva
1.5.3 Resolució de conflictes
1.5.4 Innovació i creativitat

Els continguts d’aquest mòdul principal es desenvoluparan a partir de l’experiència setmanal pràctica aplicada i personalitzada al context assistencial del Projecte Som Infància, als consultoris mèdics de la Fundació Nen Déu. L’estudiant s’integrarà en l’equip de professionals del Projecte Som Infància i, a partir del treball de casos reals assignats, desenvoluparà els continguts de manera interrelacionada, amb la tutorització d’un professional de l’equip i espais de treball clínic compartit entre l’alumnat i els tutors.

Mòdul 2. Monogràfics específics vinculats a la població infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social: indicadors de risc, alteracions del vincle, la vulnerabilitat familiar, migració, burnout i xarxa psicosociosanitària (6 ECTS)


2.1 Detecció d’indicadors de risc social
2.2El vincle en infants institucionalitzats 
2.3 Aspectes psicològics del procés migratori
2.4 Estratègies professionals d’equip per evitar el burnout en casos complexos
2.5 El treball multidisciplinari de la vulnerabilitat: experiències d’interxarxes
2.6 Abordatge polièdric de la família en contextos de vulnerabilitat social

Els continguts d’aquest mòdul constituiran un coneixement teòric derivat de les aportacions d’experts en cadascun dels àmbits treballats. L’aprenentatge es portarà a terme des d’una perspectiva psicològica sense perdre la visió holística i integradora que ha de tenir qualsevol d’aquestes temàtiques.