Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDra. Meritxell Campreciós (URL); María Caral (Fundación Nen Déu)
masters-i-postgraus-url11-DEU-5014

Objectius generals

 • Adquirir una formació avançada i actualitzada en la intervenció psicològica en infants i adolescents considerant un context de vulnerabilitat social.
 • Conèixer i reflexionar, des de la perspectiva de la psicologia i de la salut, les particularitats de la població infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social. 
 • Conèixer, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic, estratègies d’intervenció psicològica des del model cognitiu conductual.
 • Aprofundir en coneixements de psicometria i psicopatologia en població infantojuvenil per a l’avaluació, el diagnòstic i el disseny d’intervencions pròpies de l’àrea.
 • Conèixer, en la pràctica, les diferents funcions a desenvolupar en un context clínic, en relació amb el pacient i l’equip de treball.
 • Experimentar i nodrir-se del treball en equip, la supervisió i les sessions clíniques.
 • Integrar una concepció interdisciplinària de l’abordatge de la vulnerabilitat social.
 • Proporcionar coneixements especialitzats de l’àmbit de la salut i una perspectiva reflexiva de la pràctica professional.

Competències transversals

 • Integrar una mirada centrada en la vulnerabilitat social des de la perspectiva psicològica que contextualitza un cas.
 • Dissenyar i aplicar un procés diagnòstic i un pla terapèutic ajustat a cada cas.
 • Desenvolupar la reflexió crítica de la pràctica professional.
 • Integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional.
 • Reconèixer i respectar la diversitat humana i comprendre que les explicacions psicològiques poden variar a través de poblacions i contextos.

Competències específiques

 • Adquirir habilitats en l’avaluació de casos: entrevista clínica, anamnesi, elecció i aplicació de tests psicològics, interpretació, elaboració d’informes i devolució de diagnòstic.
 • Aplicar les tècniques psicoterapèutiques pròpies del model cognitiu conductual.
 • Avaluar la disposició i les possibilitats de canvi en cada cas, així com factors de bon i mal pronòstic; recursos, marc de referència, família…
 • Desenvolupar eines comunicatives per promoure l’aliança terapèutica i l’adherència al tractament.
 • Adquirir habilitats pel treball en coteràpia.
 • Identificar característiques, fortaleses i dificultats personals en l’exercici professional psicoterapèutic.
 • Utilitzar els recursos de la xarxa assistencial i social de manera personalitzada en cada cas.
 • Desenvolupar agilitat en l’aplicació de coneixements en la intervenció terapèutica, a partir de la interpretació adequada de les observacions fetes a les sessions.