Títol d’expert/a universitari/ària en Innovació en l’Ensenyament de Llengües: plurilingüisme, interculturalitat i AICLE

Preinscripció online
Durada 1 any
Crèdits 17 ECTS
CoordinacióDra. Cristina Corcoll
Preinscripció Oberta

masters-i-postgraus-url

Actualment, les escoles han de respondre a les noves situacions lingüístiques que s’esdevenen a les aules. D’una banda, calen mestres capaços de liderar el treball de les àrees de coneixement amb didàctiques específiques, com és el cas de l’anglès. De l’altra, calen docents que puguin treballar positivament amb aspectes vinculats al plurilingüisme, la interculturalitat i l’AICLE. En aquest sentit, aquest curs pretén oferir una formació innovadora i especialitzada en la didàctica de l’anglès per a tots els professionals que tinguin la voluntat d’exercir la seva docència en aquesta àrea de coneixement.

Titulació integrada dins del Màster universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària. Si l'estudiant, un cop finalitzada aquesta formació, decideix continuar-la amb el MU, caldrà consultar-ne les condicions i facilitats d'accés amb la coordinadora.

Destinataris
El curs s’adreça a mestres d’educació infantil o educació primària que estiguin interessats en l’ensenyament de la llengua anglesa. 
S’hi admeten estudiants que estiguin acabant el grau en Educació. Els estudiants que hi accedeixin sense titulació oficial universitària obtindran un certificat d’extensió universitària.
Per accedir-hi, cal haver assolit el nivell B2 d’anglès (es farà una entrevista en anglès), ja que totes les classes seran impartides, de manera íntegra, en aquesta llengua.