Títols propis FPCEE Blanquerna-URL

Psicologia i Família


Màster en Atenció Precoç i Família (60 ECTS)

Màster en Teràpia Familiar (90 ECTS)
 

Psicologia: Psicoteràpia i salut


Màster en Counseling Adlerià (60 ECTS) *

Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica (60 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en intervenció psicològica infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social (30 ECTS)

 

Títol d’Expert Universitari en Teràpia Narrativa. Principis i recursos en l’àmbit clínic i educatiu (17 ECTS)

Títol d’Expert Universitari Open Dialogue: fonaments. (20 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en estimulació cognitiva i gestió emocional (30 ECTS)

Educació


Diploma d’especialització universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Nous espais educatius: creació, organització i gestió (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Psicomotricitat (30 ECTS)

Títol d’expert universitari en Innovació en l’Ensenyament de Llengües: plurilingüisme, interculturalitat i AICLE  (17 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i en Pediatria (33 ECTS)

Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament (60 ETCS)

Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges (60 ETCS)

Títol d'expert universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius. (15 ECTS)

Màster en Creativitat, Educació i Salut (60 ECTS)*
 

Logopèdia


Diploma d'especialització universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (30 ECTS)


Atenció a la diversitat i discapacitat 


Títol d'expert universitari en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius (18 ECTS)
 

Esports i Gestió esportiva


Títol d'expert universitari en Habilitats directives i gestió de projectes esportius  (19 ECTS)

Títol d'expert universitari en Innovació i emprenedoria en els sectors esportius i del lleure  (18 ECTS)

 

Religió i cultura


Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural (60 ECTS)

Diploma d’especialista universitari en Mitologia i Simbologia (30 ECTS)

Títol d'expert universitari en Escola de Pastoral Educativa (15 ECTS)
 

Música i interpretació musical


Títol d’expert universitari en Música, Creativitat i Moviment

 

 

* Aquest curs, no s’oferirà el curs 2020/21. Podeu però posar-vos en contacte amb els coordinador per tal de demanar informació i si s’escau quedar en llista d’espera.