Títols propis FPCEE Blanquerna-URL

Psicologia i Família


Màster en Teràpia Familiar (90 ECTS)

Psicologia: Psicoteràpia i salut


Màster en Logoteràpia  i Anàlisi Existencial (60 ECTS)

Màster Internacional en Counseling Adlerià (60 ECTS)*

Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica (60 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Fonaments de Teràpia Sistèmica (30 ECTS)

Títol expert/a universitari/a en Psicologia Perinatal i Salut Materno-Infantil (15 ECTS)*

Títol d'expert/a universitari/a en Envelliment Actiu i Saludable. Gestió Emocional, Estimulació Cognitiva i Activitat Física (17 ECTS)

Títol d'expert/a universitari/a en l'Art d'Ajudar i Cuidar-se: Mindfulness, Actituds i Valors (15 ECTS)

Educació


Diploma d'especialització universitària en Pràctiques fonamentades per a la Innovació Educativa (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Nous Espais Educatius: Creació, Organització i Gestió (30 ECTS)

Títol d'expert/a universitari/a en Treball en Xarxa per a l'Èxit Educatiu en Contextos d'Alta Complexitat (15 ECTS)

Diploma d'especialització universitari en Creació i Lideratge de Xarxes per a l'Èxit Educatiu en Contextos d'Alta Complexitat (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Inclusió Social i Laboral per a Joves amb Discapacitat Intel·lectual (32 ECTS)

Títol d'expert universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius (21 ECTS)

Logopèdia


Diploma d'especialització universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (30 ECTS)

Atenció a la diversitat i discapacitat


Títol d'expert universitari en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius (18 ECTS)

Esports i gestió esportiva


Títol d'expert universitari en Habilitats Directives i Gestió de Projectes Esportius (19 ECTS)

Títol d'expert universitari en Innovació i Emprenedoria en els Sectors Esportius i del Lleure (18 ECTS)

Religió i cultura


Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural (60 ECTS)

Diploma d'especialista universitari en Mitologia i Simbologia (30 ECTS)

Música i interpretació musical


Títol d'expert universitari en Música, Creativitat i Moviment (15 ECTS)


* Aquesta formació és biennal. No s’oferirà el curs 2022/23.
Si en voleu més informació o hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb els coordinadors perquè us posin en llista d'espera.