Títols propis FPCEE Blanquerna-URL

Psicologia i Família


Màster en Atenció Precoç i Família (60 ECTS)

Màster en Teràpia Familiar (90 ECTS)
 

Psicologia: Psicoteràpia i salut


Màster Internacional en Counseling Adlerià (60 ECTS) *

Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica (60 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en intervenció psicològica infantojuvenil en situacions de vulnerabilitat social (30 ECTS)

 

Títol d’Expert Universitari en Teràpia Narrativa. Principis i recursos en l’àmbit clínic i educatiu (17 ECTS)

Títol d’Expert Universitari Open Dialogue: fonaments. (20 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en estimulació cognitiva i gestió emocional (30 ECTS)

Educació


Diploma d’especialització universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Nous espais educatius: creació, organització i gestió (30 ECTS)

Diploma d'especialització universitària en Psicomotricitat (30 ECTS)

Títol d’expert universitari en Innovació en l’Ensenyament de Llengües: plurilingüisme, interculturalitat i AICLE  (17 ECTS)

Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i en Pediatria (33 ECTS)

Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament (60 ETCS)

Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges (60 ETCS)

Títol d'expert universitari en Direcció de Centres Escolars, Escola de Directius. (15 ECTS)

 

Logopèdia


Diploma d'especialització universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu (30 ECTS)


Atenció a la diversitat i discapacitat 


Títol d'expert universitari en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius (18 ECTS)
 

Esports i Gestió esportiva


Títol d'expert universitari en Habilitats directives i gestió de projectes esportius  (19 ECTS)

Títol d'expert universitari en Innovació i emprenedoria en els sectors esportius i del lleure  (18 ECTS)

 

Religió i cultura


Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural (60 ECTS)

Diploma d’especialista universitari en Mitologia i Simbologia (30 ECTS)

Títol d'expert universitari en Escola de Pastoral Educativa (15 ECTS)
 

Música i interpretació musical


Títol d’expert universitari en Música, Creativitat i Moviment

 

 

* Aquest curs, no s’oferirà el curs 2020/21. Podeu però posar-vos en contacte amb els coordinador per tal de demanar informació i si s’escau quedar en llista d’espera.