Monogràfic d'intervenció logopèdica en neurolaringologia, càncer de laringe i paràlisis laríngia

Durada 22, 23 i 24 de gener de 2021
Horari Divendres 15:00h a 18:30h Dissabte 9:00h a 19:00h Diumenge 9:00h a 13:30h
CoordinacióDra. Marta Jordana
cursos-de-formacio-continuada

La presència de la logopèdia en l’àmbit clínic està en procés d’expansió. La patologia vocal més habitual que s’assisteix en hospital, socio-sanitaris i altres centres clínics són les relacionades amb la paràlisis vocal, les laringectomies parcials i totals, i les disfonies de base neurològica.
En aquest monogràfic s’ofereix la possibilitat d’actualitzar i complementar tant els coneixements d’aquestes alteracions com les estratègies i pràctiques per a la seva millora.

Les classes s'imparteixen en català i castellà.

Objectiu
 • Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la intervenció logopèdica de la veu en el càncer de laringe, les paràlisis vocals i les disfonies neurològiques amb qualitat i actualització, des d’una visió global de la patologia (enfoc multidisciplinar).
Objectius específics
 • Aportar més coneixements teòrics i pràctics als logopedes que desitgen especialitzar-se en el tractament logopèdic de les alteracions de la veu relacionades amb la paràlisis vocal, les laringectomies i les disfonies neurològiques.
 • Dotar d’eines per fer una correcte exploració i avaluació dels trastorns vocals definits
 • Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal amb les tècniques de reeducació que s'utilitzen habitualment en l’àmbit de la patologia clínica.
Destinataris

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin fet cursos d’especialització en logopèdia; titulats universitaris i metges amb interès pels trastorns de la veu; professors de cant.
*És necessària formació en relació a la veu si no són diplomats/llicenciats en logopèdia o en medicina o professors de cant

Programa
 1. Descripció, classificació, etiologia i tractament de les disfonies d’origen Neurològic.
 2. El Càncer de Laringe: descripció, etiologia i tractament.
 3. Intervenció logopèdica en neoplàsies parcials de la laringe. Casos pràctics
 4. Rehabilitació logopèdica en el pacient laringectomitzat total amb pròtesis de veu.
 5. Taller de Veu erigmofònica.
 6. Les paràlisis laríngies: descripció, etiologia i tractament
 7. Rehabilitació de la paràlisi laríngia unilateral en abducció
Competències específiques
 • Conèixer la classificació i l’etiologia de la paràlisis vocal, la laringectomia parcial / total i les disfonies neurològiques
 • Ampliar coneixements rehabilitadors enfocats als trastorns especificats.
 • Saber adaptar la teràpia vocal a les conseqüències funcionals que comporten les patologies.
 • Saber gestionar l’avaluació i la intervenció logopèdica integrant els coneixements teòrics i pràctics de manera global i multidisciplinar.
Professors

Dra. ISABEL VILASECA (Otorrinolaringòloga – Cirurgiana)
Dr. FRANCESC CASAMITJANA (Otorrinolaringòleg – Cirurgià)
Dra. MERCEDES VELASCO (Metgessa Rehabilitadora – Foniatra)
Sra. ANNA MONTSERRAT (Logopeda)
Sra. ANNA PELEGRÍ (Logopeda)
Sra. NÚRIA REBULL (Logopeda)

Matrícula

Inscripció tancada

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Precio: 115€
Dte. Col·legi de Logopedes de Catalunya: 10%

Per gaudir de la bonificació del 10% per ser membre del Col·legi de Logopedes, és imprescindible enviar a FPCEESecretariaacademica@blanquerna.url.edu, un cop feta la inscripció, el document acreditatiu corresponent (rebut de pagament de l'any en curs)

Informació d'interès
 • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
C. Císter 34
08022 Barcelona