Monogràfic optimització del tracte vocal, en les alteracions de la veu, de les alteracions de la fluència i de la parla

Durada 26 de març del 2021
Horari Divendres de 8.00 a 14.00
CoordinacióDra. Marta Jordana
cursos-de-formacio-continuada

Curs/Taller pràctic basat en els principis de l'enfocament fisiològic aplicat als problemes de la veu, i en exercicis amb tracte vocal semioclòs (TVSO), en aquest cas, aplicats a l'articulació oral. Aquest abordatge facilita el procés de generalització cap a l'ús d'una veu més eficient, tant en la patologia vocal com en l'entrenament de veus professionals.
Així mateix, el conjunt d'exercicis plantejats, permeten la seva aplicació adaptada, a problemes de la parla i de la fluïdesa verbal.

Objectiu

  • Conèixer i integrar a través de la pràctica, noves eines de treball vocal / articulatori centrades en l'optimització del filtre / tracte vocal.

Objectius específics

  • Experimentar activitats que integren el cos - fonorespiració - articulació i moviment de manera holística, per augmentar la consciència propioceptiva personal, i valorar el seu potencial d’implementació en pacients, per millorar la qualitat vocal i / o l'articulació oral.
  • Potenciar la transferència d'aquests recursos a la pràctica professional amb pacients que presentin alteracions funcionals de la veu, de l'articulació, o de la fluïdesa oral.

Destinataris

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin fet cursos d’especialització en logopèdia; titulats universitaris i metges amb interès pels trastorns de la veu; professors de cant.

Programa

1. Els tres subsistemes implicats en la producció de la veu.
2. Teoria lineal / no lineal de producció de la veu.
3. Tracte vocal semioclòs (TVSO) amb sons consonàntics.
4. Característiques dels sons fricatius, laterals, oclusius, nasals i vibrants.
5. El seu impacte en el to muscular corporal i en la interacció buf-font-filtre.
6. Exercicis articulatoris aplicats a alteracions funcionals de la veu, disfluència i alteracions de la parla.

Les classes s'imparteixen en castellà.

Professors

Mª Inés Bustos Sánchez. Fonoaudióloga, pedagoga; formació en tècniques corporals. Formació en L’art de la paraula, de Rudolf Steiner. Formadora en Màsters i cursos nacionals i internacionals dins de l’àmbit de la veu. Autora d’una vintena d’obres de l’àmbit logopèdic: veu, llenguatge, parla i comprensió lectora.

Matrícula

Inscripció virtual del 8 - 25 de març del 2021

  • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
  • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
  • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
  • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Preu: 50 €
Dte. Col·legi de Logopedes de Catalunya: 10%

Per gaudir de la bonificació del 10% per ser membre del Col·legi de Logopedes, és imprescindible enviar a FPCEESecretariaacademica@blanquerna.url.edu, un cop feta la inscripció, el document acreditatiu corresponent (rebut de pagament de l'any en curs)

Informació d'interès

  • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
  • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
  • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
C. Císter 34
​08022 Barcelona