Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Fem de Blanquerna un espai segur

Blanquerna ha preparat els espais i organitzat els horaris per garantir la presencialitat dels estudiants i professors a les aules, combinant-ho amb la docència online. L'objectiu és assegurar la qualitat docent i dels serveis que Blanquerna sempre ha ofert, però amb especial atenció a la preservació de la salut de tots.

Aquí trobareu els plans de prevenció específics de cadascun dels espais de Blanquerna-URL, uns plans elaborats pel Comitè de Seguretat i Salut intercentres i els equips directius de cada facultat. També s'hi incorporen recomanacions de bona pràctica preventiva i mesures d’obligat compliment per a tot el personal, els estudiants i els visitants.

Alumna al control de plató
Macareta. Prevenció covid-19

Mascareta

És obligatori l'ús d'una mascareta homologada a l'interior dels edificis de Blanquerna.

Rentat de mans. Prevenció covid-19

Rentat de mans

S'aconsella fer un rentat de mans de forma periòdica, ja sigui amb gel hidroalcohòlic, repartit pels espais de les facultats, o amb aigua i sabó als lavabos.

Mantenir la distància. Prevenció covid-19

Distància mínima

Es recomana respectar la distància mínima interpersonal d'1,5 metres. Segons l'espai i l'activitat a desenvolupar, es pot reduir la distància i caldrà reforçar la resta de mesures de prevenció.

Circulació. Prevenció covid-19

Circulació

La circulació pels edificis està senyalitzada per tal d'evitar concentracions. És necessari respectar el sentit de la circulació, indicat als passadissos i escales de les facultats.

Menjar. Prevenció covid-19

Menjar

No es permet menjar fora de les zones habilitades (menjador, bar) i cal que en aquests espais es respectin les indicacions.

Evitar concentracions

Concentracions

Es demana evitar la concentració de persones a passadissos i zones comunes. S'ha d'entrar i sortir de les aules de manera ordenada i esglaonada, mantenint sempre la distància interpersonal.

Protocol d'actuació en cas d'aparició de símptomes

Aparició de símptomes a la Facultat
Qualsevol persona de la comunitat educativa que presenti símptomes de la COVID-19, mentre es troba a la facultat, ha de seguir el protocol establert:

 • Contactar amb algun membre del professorat o amb coordinació.
 • S'aïllarà la persona en una sala separada i habilitada per a aquests casos i se li proporcionarà una mascareta quirúrgica en cas que no en dugui una d'homologada.
 • Es contactarà amb el 061 per comunicar la situació. Cal seguir les instruccions que s'indiquin.
 • L'estudiant o professor no podrà reprendre l'activitat presencial mentre no s'indiqui el contrari mitjançant una valoració mèdica.
 • La persona en qüestió es compromet a complir les prescripcions mèdiques indicades.
 • En cas que es tinguin símptomes de gravetat (inclosa la dificultat per respirar), es trucarà al 112.

Aparició de símptomes fora de la Facultat
Les persones que tinguin símptomes de la COVID-19, o hagin estat en contacte estret amb un positiu, han de seguir el protocol per a aquests casos:

 • Comunicar-ho al centre i no anar-hi de forma presencial si hi ha una possibilitat real de donar positiu.
 • Trucar al 061 i seguir les instruccions.
 • No reprendre l'activitat presencial fins que s'indiqui el contrari, sempre mitjançant una valoració mèdica.
 • Complir les prescripcions mèdiques.

Contactes per a casos de COVID-19

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Facultat de Ciències de la Salut

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Serveis Generals. Edifici La Tamarita

logo

Excel·lència és futur