Global Health, Gender and Society (GHenderS)

recerca

Grup de Recerca reconegut per la Universitat Ramon Llull (URL) 

Línies de recerca:

  • Atenció a la salut sexual i reproductiva. Exploració, anàlisi i avaluació dels resultats en salut des de la perspectiva de l’organització dels serveis de salut, les cultures organitzacionals dels serveis i de les polítiques de salut.
  • Gènere i salut. Exploració del impacte de les polítiques de gènere, l’organització dels serveis i de les intervencions sobre els resultats en salut.
  • Aspectes socials. Exploració dels determinants socials, el context cultural amb perspectiva de gènere i els seus impactes potencials sobre la salut de les persones.

Investigador principal:

Ramón Escuriet-Peiró, PhD. Infermer, llevador. Doctor en Biomedicina. Responsable de salut sexual i reproductiva al Sevei Català de la Salut. Ha participat en diferents projectes europeus finançats (COST Action 905; COST Action 1405). Participa en els projectes COST Action 18138 com a responsable de grup, en el projecte WHAM –Trinity College; SHARECONTRACEPT (FISS-PI18/00915) i QUALI-DEC (H2020 847567) com a coordinador de grup. ORCID: 0000-0002-7277-3331