Iniciada la primera fase d’enviament d’informació a l’AQU per a la certificació del SGIQ del centre.
16.07.2021

Iniciada formalment la primera fase d’enviament d’informació per a la certificació del SGIQ del centre. L’Oficina de Qualitat ha tramitat a l’AQU l’actualització del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que regula tots els processos i procediments del centre en coherència amb les directrius i estàndards de qualitat academicodocent.

Aquesta primera fase d’enviament de documentació se situa en el marc de la visita prèvia per a la certificació del SGIQ, que tindrà lloc el proper 8 de setembre. La visita definitiva es produirà la segona quinzena de novembre.

A l’espai web de Garantia de Qualitat trobareu més informació relativa al SGIQ del centre.