Emerson i Blanquerna reforcen la seva col·laboració
03.12.2018

El president de l’Emerson College, Dr. Lee Pelton, i el degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Dr. Josep Maria Carbonell, inauguraren una placa oficial en el Centre Emerson-Blanquerna per a la Comunicació Global, ubicat a la seu de l’Institut d’Investigació (Tallers, 77), amb l’objectiu d’establir les bases per a impulsar projectes en conjunto en el futur.

“El nou Centre Blanquerna-Emerson per a la Comunicació Global és part de la nostra visió i un desafiament per al futur”, va dir el Dr. Carbonell, “no solament serà un projecte entre Europa i els Estados Unidos, sinó que també conformará una xarxa mundial”.

El Dr. Pelton declarà que “a Emerson construïm ponts, o murs. Entenem que el futur és global ”. I afegí: “Aquest centre será un exemple del que ensenyem als nostres estudiantes: creativitat, pensament crític, col·laboració i comunicació. El món no pot prescindir d’aquests fonaments, que són els que donaran forma a aquest segle”.

El Centre Emerson-Blanquerna per a la Comunicació Global, pioner a Europa

Amb les seves tres branques principals,  compromís, investigació i educació, el Centre Emerson-Blanquerna per a la Comunicació Global serà un dels primers centres de coneixement a Europa en aquest camp. Aquest centre reunirà organitzacions i empreses de tot el món per a innovar en l’àrea de la comunicació estratègica i de les relacions públique i de negocis.

Aquesta aliança brinda suport a títols de grau, com el de Global Communication Management i títols de postgrau, com el Màster Internacional en Gestió Estratègica de la Comunicació Global. También lidera la participació professional en aquest camp, a través d’iniciatives com el IPRA Golden World Award for Excellence in Public Relations 2018.

Democràcies a Europa i als Estats Units

En el marc d’una discussió sobre “Tendències  entre les democràcies a Europa i als Estats Units”, el Dr. Lee Pelton conversà amb el Dr. Josep Maria Carbonell sobre les tendències i amenaces en les democràcies occidentals i el paper dels mitjans, en una conferència que tingué lloc a l’auditori de la nostra Facultat.

Pelton parlà sobre les raons rere la creixent divisió dels Estats Units, mentre que el Dr. Carbonell se centrà en el punt de vista europeu, assenyalant l’augment del populisme en la regió. “Hi ha una necessitat de requeriments ètics en las relacions públiques i en les relacions internacionals”, va dir el Dr. Carbonell, responent a una pregunta del público que feia referència la responsabilitat dels comunicadors.

“És hora de reflexionar en el camp dels mitjans”, afegí el Dr. Pelton. “És important educar les persones perquè puguin entendre per ells mateixos quines notícies són veritables i quines no”, afirmà. Respect d’això, Pelton tornà la pregunta: Si un periodista, influït per la seva pròpia opinió, percep que una cosa és perjudicial, l’ha de dir?, o cal que es mantingui neutral? Quin és el deure d’un periodista?” La pregunta quedà oberta per a pròximes conferèncias Emerson-Blanquerna.

enlightenedEl projecte serà dirigit per Gregroy Payne, Emerson i Enric Ordeix, Blanquerna que seran els directors acadèmics. El director general serà Scott Ratzan, de la Harvard Kennedy School.