Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Curs presencial d'Anglès B1.1 - 1r semestre

Curs tancat

Curs anglès
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  Del 3 d'octubre fins al 21 de desembre de 2023
 • Data d'inici
  3 d’octubre de 2023
 • Horari

  Dimarts i dijous de 14.00 a 15.30 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

El curs presenta el doble objectiu de millorar i potenciar les competències lingüístiques dels estudiants en anglès (nivell intermedi) i preparar-los per poder cursar el mòdul obligatori d’anglès (2n curs) amb més garanties d’èxit. Així es combinen conceptes i estructures gramaticals amb activitats i projectes acadèmics, que esdevindran una sòlida base per al curs intermedi següent.

Destinataris

 • Obert a tots els estudiants.
 • Adreçat especialment als estudiants de 1r curs GCAF, GGES, GLOG i GSIC

Programa

Desenvolupar les 4 destreses bàsiques: llegir, escoltar, escriure i parlar a nivell B1.1.

 • Aprofundir en la comprensió i utilització adequada d’estructures gramaticals de nivell B1.1.
 • Aprofundir en els coneixements sobre les manifestacions culturals generals relacionades amb les comunitats de parla anglesa.

Objectius

Iniciar la formació dels estudiants en un nivell intermedi (B1.1).
Objectius segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
En finalitzar els estudis de nivell B1.1, l’alumne podrà:

 • Comprendre les idees principals d’un text no especialitzat sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc.;
 • Fer front a les situacions lingüístiques habituals que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge;
 • Produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interès personal;
 • Descriure en termes generals fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu,
 • Prendre apunts de classe, conferències i altres sobre temes familiars o generals;
 • Expressar l’opinió respecte de temes abstractes i culturals familiars o generals.

Metodologia

 • Aquest curs s’ofereix en modalitat presencial, sempre que ho permetin els protocols sanitaris. En cas contrari, es faria online en aules virtuals en el mateix horari. A través de la plataforma formativa, els estudiants podran desenvolupar tasques d’aprenentatge en totes les destreses lingüístiques sota la supervisió d’un professor. Així mateix, hauran de participar en activitats en grup que el professor proposarà.
 • Es valorarà de manera cabdal la participació activa i positiva de l’alumnat en el procés d’aprenentatge individual i del grup.
 • L’avaluació serà continuada i final. L’alumne haurà de lliurar treballs individuals i de grup, llegir i comentar textos, i participar en discussions online.

Coordinació

Josep Monsech Sala. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL.

Professorat

Professorat de l'Àrea de Llengües Estrangeres i la seva Didàctica.

Observacions

 • Es recomana als estudiants haver assolit un nivell d’anglès A2.2, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Reconeixement de Crèdits

 • El curs tindrà el reconeixement de 1,5 ECTS per als estudiants de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, si l'estudiant realitza totes les activitats del curs i supera l'avaluació.

 • Un cop els estudiants hagin estat avaluats, se'ls enviarà un missatge de correu electrònic per informar-los que poden passar a recollir el certificat en el cas que siguin aptes.

 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.

Cal tenir present que la normativa acadèmica de la facultat estableix que només és possible reconèixer un percentatge dels crèdits optatius dels plans d'estudi mitjançant cursos d'extensió universitària. Cal consultar la normativa acadèmica a la guia de l'estudiant o a l'SCALA (Secretaria Acadèmica).


Preu: 250 €

Inscripció virtual: del 4 de setembre a l'1 d'octubre de 2023

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquesta pàgina web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es realitza el pagament la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diferents col·lectius és responsabilitat de l'inscrit.
 • La preinscripció i/o la matrícula podran romandre obertes fins el termini indicat o fins exhaurir les places disponibles.
logo

Excel·lència és futur