Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Català per a estudiants no catalanoparlants - 1r semestre

Curs tancat

FPCEE
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  Del 3 d'octubre al 13 de desembre de 2023
 • Data d'inici
  3 d’octubre del 2023
 • Horari

  Dimarts i dimecres de 14 a 15.30 h

  Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31
  Novembre: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29
  Desembre: 5, 12 i 13

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Aquest curs pretén proporcionar a l’alumnat les eines lingüístiques necessàries per a afrontar necessitats comunicatives quotidianes bàsiques.

Preu

 • Preu: gratuït

Reconeixement del curs en crèdits

 • Reconeixement d’1,5 ECTS

Objectius

 • Donar a conèixer la llengua i cultura catalanes als estudiants estrangers.

 • Facilitar la integració dels alumnes forans a la comunitat universitària.

 • ​Aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana.

Metodologia

Se seguirà un enfocament comunicatiu a partir de produccions reals (orals i escrites) produïdes en el context universitari i extrauniversitari.
La metodologia emprada serà dinàmica i comunicativa i incitarà a la participació oral a classe i a la millora integral de les quatre habilitats lingüístiques, ampliant i consolidant, a la vegada, els coneixements gramaticals i el lèxic.

Avaluació

Aquest curs s’avaluarà a partir de:

 • La participació a classe
 • ​El seguiment de les activitats que es proposaran al llarg de tot el curs
 • Un exercici de valoració final
 • El domini lingüístic del català.
 • El sistema fonètic català.
 • ​Correlació entre so i grafia. L’alfabet.
 • ​​Lèxic i expressions bàsiques que s’utilitzen en situacions comunicatives quotidianes:
  • Presentacions
  • Salutacions
  • Adreces i localitzacions
  • Horaris i dates
  • Accions i activitats quotidianes
  • Feina, oficis i ocupacions
  • Demandes en restaurants i comerços
  • Descripcions físiques
  • Estats físics i anímics
  • Direccions i mitjans de transport
  • Condicions atmosfèriques
  • Opinions i valoracions
  • Vocabulari bàsic de la quotidianitat
 • Morfologia i sintaxi:
  • El substantiu. Gènere i nombre
  • L’article. Els determinants
  • L’adjectiu
  • Els pronoms
  • El verb. Models de conjugació. Formes regulars. Principals verbs irregulars
  • Les preposicions i les locucions prepositives.Els adverbis i les locucions adverbials
  • ​​Les conjuncions
 • ​Ortografia:
  • La vocal neutra
  • ​La O i la U
  • Les lletres B i V
  • Les lletres P/B, T/D, C/G en posició final
  • La essa sorda i la essa sonora
  • Les grafies X-IX, J-G, TX-IG
  • Les grafies M-N i MPT-MPC
  • Les grafies L·L, H, R-RR
logo

Excel·lència és futur