Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Català per a estudiants no catalanoparlants. Nivell 2 - 2n semestre

Curs tancat

FPCEE classe
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  Del 1 de febrer al 17 d'abril de 2024
 • Data d'inici
  1 de febrer del 2024
 • Horari

  Dimecres i dijous de 14 a 15.30 h (dates provisionals)

  Febrer: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29
  Març: 6, 7, 13, 14, 20 i 21​​​
  Abril: 3, 4, 10, 11 i 17

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Aquest curs és la continuació del curs de nivell 1 del primer semestre. Està adreçat a estudiants de llarga durada, és a dir, a estudiants que cursen un grau o un màster a la Facultat i que han d’assolir un nivell de comprensió i expressió de català al més aviat possible per poder seguir les classes amb normalitat, relacionar-se amb els companys i fer vida a Catalunya. El curs s’imparteix en format de curs d’extensió universitària, de 30 hores de durada.

Preu

 • Preu: gratuït

Reconeixement del curs en crèdits

 • Reconeixement d’1,5 ECTS

Objectius

 • Donar a conèixer la llengua i cultura catalanes als estudiants estrangers.
 • Facilitar la integració dels alumnes forans a la comunitat universitària.
 • ​Aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana.

Metodologia

Se seguirà un enfocament comunicatiu a partir de produccions reals (orals i escrites) produïdes en el context universitari i extrauniversitari. La metodologia emprada serà dinàmica i comunicativa i incitarà a la participació oral a classe i a la millora integral de les quatre habilitats lingüístiques, ampliant i consolidant, a la vegada, els coneixements gramaticals i el lèxic.

Avaluació

Aquest curs s’avaluarà a partir de:

 • La participació a classe

 • ​El seguiment de les activitats que es proposaran al llarg de tot el curs

 • Un exercici de control final

 • Repàs del temps verbals del primer nivell (present i passats).
 • El futur.
 • L’imperatiu.
 • Introducció a les formes del subjuntiu.
 • Lèxic i expressions bàsiques que s’utilitzen en situacions comunicatives quotidianes i relacionades amb els seus estudis (Logopèdia, Psicologia, Educació, CAFE, etc.).
 • Morfologia i sintaxi (ampliació i aplicació dels continguts treballats al 1r nivell):
  • El substantiu. Gènere i nombre.
  • L’article. Els determinants.
  • L’adjectiu.
  • Els pronoms.
  • El verb. Models de conjugació. Formes regulars. Principals verbs irregulars.
  • Les preposicions i les locucions prepositives.
  • Els adverbis i les locucions adverbials.
  • Les conjuncions.
 • Ortografia (ampliació i aplicació dels continguts treballats al 1r nivell):
  • La vocal neutra.
  • La O i la U.
  • Les lletres B i V.
  • Les lletres P/B, T/D, C/G en posició final.
  • La essa sorda i la essa sonora.
  • Les grafies X-IX, J-G, TX-IG.
  • Les grafies M-N i MPT-MPC.
  • Les grafies L·L, H, R-RR.
logo

Excel·lència és futur