Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Males pràctiques: plagi

El Diccionari de la llengua catalana de l'IEC defineix plagi com a: "Part d'una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font".

En l'àmbit legal, es tracta d’una infracció dels drets d’autor.

Què es considera plagi?

 • Repetir un text sense fer referència a l'autor.
 • Copiar imatges, música, etc. sense citar-ne la procedència.
 • Utilitzar informació extreta d'un treball o publicació i no citar-ho.
 • Parafrasejar un text sense citar les fonts.
 • Comprar o aconseguir un treball i presentar-lo com a propi.

Per evitar el plagi:

 • Quan prenem notes, cal que anotem sempre les fonts que consultem. Per tant, quan acabem el nostre treball, citarem a la bibliografia totes les obres citades dins del treball.
 • Parafrasejar: podem utilitzar les idees d’una altra persona i fer servir les nostres paraules, però hem d’incloure la referència bibliogràfica de la font original.
 • Incloure fragments d’obres com a cita: si reproduïm textualment un text, cal tancar entre cometes (“) la totalitat del text citat. I incloure la referència bibliogràfica completa.
 • Citar correctament les fonts utilitzades, de manera normalitzada, segons les pautes de citació o manuals d’estil de cada facultat: APA, Vancouver, ISO.

Programari per detectar el plagi

Hi ha programes antiplagi, els quals permeten rastrejar el plagi. Són programes informàtics que comparen textos i permeten reconèixer si un treball té similituds amb altres de ja publicats. Aquests programes analitzen una àmplia gamma d'arxius (Word, PDF, PPT, HTML, etc.). En el cas de Fundació Blanquerna, s'ha optat pel programa Urkund.

Urkund: és un sistema automàtic de reconeixement de text creat per detectar i prevenir el plagi en el context de les institucions acadèmiques. Els arxius es pugen a través de la plataforma d’aprenentatge digital i el professor rep un informe sobre les similituds de contingut trobades entre el treball analitzat i els recursos de lliure accés, els contractats per Urkund o la seva pròpia base de dades.

logo

Excel·lència és futur