Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Indicadors d'impacte - Revistes

Indicadors bibliomètrics per a revistes

Els índexs d’impacte de les revistes científiques són els indicadors de qualitat més acceptats per les agències a l’hora d’avaluar les publicacions. Fan referència a l’impacte de la revista, però no de cada article individualment.

Què és el factor d'impacte?

El factor d’impacte, o índex d'impacte, mesura la repercussió que ha tingut una revista en la documentació científica a través de l’anàlisi de les citacions que han rebut els articles que s’hi han publicat. Permet comparar revistes, fer rànquings i reflectir la rellevància de cada publicació. Com trobar-lo ràpidament per articles recents [vídeo 1,27 min.].

Com es calcula?

El factor d’impacte surt de la divisió del nombre de citacions que han rebut els articles d’una revista entre el nombre d’articles publicats. Poden variar alguns elements (període d’anys o el tipus d’articles). La fórmula més utilitzada és:

FI 2002 = citacions que han rebut els articles publicats el 2000 i el 2001 / Nombre d’articles publicats en el període 2000-2001

Què és el quartil?

És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea. Si dividim la llista de revistes ordenades de més a menys factor d’impacte entre 4, obtindrem 4 grups de revistes, cada un dels quals és un quartil. Així, en el primer quartil trobem les revistes amb el factor d’impacte més gran.

 • Què és?

  Eina que avalua més de 7.000 publicacions mundials d'aproximadament 200 disciplines. Permet conèixer l'impacte i la influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora. Disponible en edició de ciències i de ciències socials.

 • Indicadors que ofereix:
  • Quartil
  • Factor d'impacte (IF)
  • Journal Citation Indicator (JCI)
  • Eigenfactor
  • Índex d'immediatesa
 • On es pot consultar?

  JCR (WoS)

 • Què és?

  Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).

 • Indicadors que ofereix:
  • SJR (SCImago Journal & Country Rank)
  • Journal Rank
  • Quartil
logo

Excel·lència és futur