Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Indicadors d'impacte - Citacions rebudes

Citacions rebudes

Indicadors que permeten saber la quantitat de citacions que ha rebut un article, un llibre o un capítol de llibre en concret.

Hi ha tres grans bases de dades que proporcionen índexs que permeten localitzar les citacions rebudes per un treball científic o un autor: Web of Science, Scopus i Google Acadèmic.

Aquests índexs es fan servir com a eines per analitzar l'activitat investigadora i comptabilitzen les citacions bibliogràfiques dels treballs científics.

Base de dades bibliogràfica amb referència a treballs publicats en més de 8.700 revistes científiques. La peculiaritat de les bases de dades de l'ISI és que analitzen les referències citades en els articles, i ofereixen el nombre de vegades que un article ha estat citat, una dada especialment rellevant per les acreditacions.

Això últim també permet localitzar articles més recents que tractin sobre el mateix tema. Aquest sistema permet sovint localitzar articles rellevants que no es localitzarien mitjançant una cerca normal per autor o matèria.

Tutorial de cerca d'articles recents i de les seves citacions.

Base de dades de referències bibliogràfiques i citacions produïda per Elsevier amb més de 71 milions de registres. A part de les referències, Scopus ofereix una àmplia anàlisi sobre les citacions i l'impacte dels articles i les revistes indexades.

Eina que ofereix als investigadors la possibilitat de crear-se un perfil. A través d'aquest perfil, l'investigador podrà localitzar les citacions que reben els seus treballs, així com altres indicadors, com l'Index H, la mitjana de citacions per any, etc.

cites
logo

Excel·lència és futur