Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Com protegir la teva obra

Com protegir la teva obra

Com a autor o autora d'una obra, i sense necessitat de registrar-la enlloc, la llei et reconeix dos tipus de drets: els morals i els d'explotació. Quan publiques, has de ser molt conscient de quins drets d’explotació cedeixes: reproducció, distribució, comunicació a través d'internet, traduccions, adaptacions...

Pots consultar les polítiques editorials de cada publicació a webs com Sherpa/Romeo (plataforma per a les revistes d’àmbit internacional), o Dulcinea (plataforma per a publicacions científiques espanyoles).

A l'hora de publicar una còpia dels articles en un repositori, les editorials poden aplicar les mateixes condicions o establir-ne de diferents.

Quan publiques un treball, has de tenir en compte els drets de propietat intel·lectual de contingut de tercers que hi hagis pogut incloure.

També pots protegir la teva obra utilitzant les llicències Creative Commons.

 • Publicar els teus textos de recerca inèdits o no publicats en editorials comercials, lliurement a: blogs, webs, campus virtual o repositori institucional.
 • Utilitzar fragments d'altres textos per a la crítica o la revisió, sempre citant-ne l'autoria.
 • Compartir l’article amb amics, companys o investigadors de manera personalitzada.
 • Escollir el tipus de llicència, d'explotació o de difusió que vols fer del teu document. Tot plegat, sempre tenint en compte el contracte que tens amb l’editor.
 • Publicar a la teva pàgina web o blog els treballs de recerca o acadèmics propis que s'hagin publicat prèviament en revistes o editorials comercials que en tinguin els drets d'explotació en exclusivitat.
 • Publicar obres d'autoria múltiple sense l'acord de tots els autors.
 • Signar un contracte que cedeixi els drets d'explotació en exclusivitat amb l'editor si les condicions del projecte, la beca o la convocatòria no ho permeten.

Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que ha preparat una sèrie de llicències predefinides, compatibles amb la legislació internacional sobre propietat intel·lectual, amb l’objectiu que els autors puguin compartir les seves obres més fàcilment i amb plena seguretat jurídica. Són avisos explícits de cessió de drets.

Les obres publicades amb aquestes llicències, per tant, es poden utilitzar sense demanar cap autorització, sempre que es respectin els termes d’ús que l’autor o autora ha estipulat a la llicència.

Totes les llicències Creative Commons inclouen unes condicions generals i una combinació de condicions específiques. Les condicions generals són aquestes: s’autoritza la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, en totes les modalitats conegudes (mitjans i formats), durant tot el termini de protecció dels drets de propietat intel·lectual (de per vida), a títol gratuït i en un àmbit territorial mundial.

Les condicions específiques que es poden combinar són les següents. La primera està inclosa obligatòriament a totes les llicències, mentre que les altres són opcionals i l’autor o autora de l’obra pot decidir aplicar-les o no.

Reconeixement Attribution, BY)
CC Attribution iconSempre cal reconèixer l’autoria de l’obra fent constar, almenys, el nom de l’autor o autora, el títol de l’obra i, si n’hi ha, l’enllaç URL de l’obra.
No comercial (NoCommercial, NC)
CC NoCommercial iconL’autor o autora no autoritza els usos comercials de l’obra. S’entén per ús comercial el que s’encamina a l’obtenció d’un benefici mercantil o una contraprestació monetària.
Sense obres derivades (NoDerivatives, ND)
CC NoDerivatives iconL’autor o autora no autoritza la modificació de l’obra. Una obra derivada seria una obra creada a partir de l’obra original objecte de la llicència. Per exemple, una traducció, una reelaboració, etc.
Compartir igual (ShareAlike, SA)
CC ShareAlike iconS’autoritzen les obres derivades, sempre que, quan es divulguin, es mantingui la mateixa llicència que tenia l’obra original.

La combinació d’aquestes condicions específiques dona lloc a les sis llicències Creative Commons principals

logo

Excel·lència és futur