Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Bases de dades

Cerca bases de dades

Matèries

NomDescripcióManualTipus d'accésMatèries
Global Ethics Observatory (GEObs) – UNESCO

GEObs és un sistema de bases de dades amb cobertura mundial en bioètica i altres àrees de l'ètica aplicada a la ciència i la tecnologia, com ara l'ètica ambiental, l'ètica de la ciència i l'ètica de la tecnologia.

Lliure accésBioètica
Globethics Library

Biblioteca en línia gratuïta i oberta destinada a oferir recursos de qualitat sobre ètica aplicada, educació i estudis religiosos d'arreu del món. Conté més de 3,6 milions de documents, inclosos articles, llibres, obres de referència, tesis doctorals, actes de conferències, estudis de casos i recursos educatius, accessibles de manera gratuïta, en text complet i a través d'un portal multilingüe.

Lliure accésBioètica
Graó E-Premium

Plataforma que permet trobar articles de revista i capítols de llibres a text complet especialitzats en educació, en llengua catalana i castellana. Els articles de revista corresponen a les 13 revistes educatives de l'editorial Graó, que comprenen totes les etapes i didàctiques: Alambique, Aula, Aula de infantil, Aula de secundària, Dosier Graó/Dossier Graó, Eufonia, Iber,Tandem, Textos, Uno, Articles, Forum, Guix. Els capítols de llibre pertanyen a una selecció de 200 ebooks de la mateixa editorial.

Us heu de validarEducació
Green File

Base de dades que cobreix l'impacte humà en el medi ambient. La col·lecció de títols acadèmics, governamentals i d'interès general inclou contingut sobre escalfament global, construcció ecològica, contaminació, agricultura sostenible, energies renovables, reciclatge i més

Lliure accésMultidisciplinars
Guía de los medios digitalUs heu de validarComunicació, Multidisciplinars
Hispana

Portal d'accés al patrimoni digital d'arxius, biblioteques i museus espanyols (manuscrits, llibres impressos, fotografies, mapes...).

Lliure accésMultidisciplinars
IME (Índice Médico Español)

Conté la producció mèdica publicada a Espanya des dels anys 70. Recull fonamentalment articles de Revistes científiques i de forma selectiva Actes de congressos, Sèries, Compilacions, Informes i Monografies. Des de novembre de 2018 desapareix com a tal i continua dins ÍnDICEs-CSIC

Lliure accés
Indices CSIC

Informació i Documentació de la Ciència a Espanya (ÍnDICE CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.

CSIC (Manual)Lliure accésComunicació, Educació, Esport, Infermeria, Logopèdia, Medicina i salut, Multidisciplinars, Psicologia
INE base

Base de dades del Instituto Nacional de Estadística

Lliure accésMedicina i salut
Infoods

Xarxa internacional de sistemes de dades sobre aliments. Es va crear el 1984 i és una xarxa mundial d'experts en composició dels aliments amb la finalitat de millorar la qualitat, la disponibilitat, la fiabilitat i la utilització de les dades de composició d'aliments. INFOODS també és un fòrum mitjançant el qual es poden realitzar i promoure activitats internacionals d'harmonització i suport de la composició dels aliments.

Lliure accésNutrició
Inquiro

Un cercador únic per a la descoberta i accés a la informació científica especialitzada en salut en qualsevol format (articles, llibres i capítols, actes de congressos, informes, tesis, patents, recursos web, etc.) Inquiro permet consultar de forma simultània les fonts d’informació següents: catàleg de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya; Scientia, dipòsit d’informació digital del Departament de Salut; revistes i llibres electrònics subscrits per la Biblioteca (cal estar registrat); i, per últim, continguts rellevants en accés obert.

Lliure accés
ISBN

Base de dades dels llibres espanyols en venda des de 1973.

Lliure accésMultidisciplinars
logo

Excel·lència és futur