Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

American Psychological Association (APA)

L'estil de citació APA és el recomanat per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna.

Aquest document està elaborat a partir de:
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Podeu consultar al catàleg de la biblioteca la versió castellana d'aquest document.

Per a casos específics, podeu consultar el web de l'"APA Style" a:
American Psychological Association. (2020). APA Style, a https://apastyle.apa.org/blog

logo

Excel·lència és futur