Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Preguntes freqüents sobre beques i ajuts

Sí, només cal haver formalitzat la preinscripció en una de les titulacions de grau de les Facultats Blanquerna-URL.

Sí, en un termini d'entre 15-20 dies, després de l'entrevista amb l'estudiant i amb tota la documentació presentada, es comunica a l’estudiant de primer la resolució de l’Ajut.

S’apliquen com a descompte en les mensualitats del curs (octubre a juny).

L’import de l’ajut és de l’ordre d’un 18-20% aproximadament del cost total del curs i es fa efectiu mitjançant descomptes en les mensualitats del curs. El percentatge pot augmentar fins a un 25% a mesura que s’avança en els cursos i en funció de la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

En qualsevol moment de qualsevol curs es pot sol·licitar un Ajut Puntual per una situació sobrevinguda.

Per al curs 2023-2024, del 5 de juny al 9 de juliol de 2023. En cap cas s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

No hi ha un descompte directe, però sí que és un aspecte que es té en compte en la valoració de l’Ajut Blanquerna.

En cas de que es concedeixin totes dues beques s’aplicarà només la beca a l’excel·lència.

Els estudiants de màster poden optar a la beca a l'excel·lència acadèmica.

Sí, sempre que tots dos ajuts sumats no superin el cost total del curs.

logo

Excel·lència és futur