Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Proves PAP FPCEE

A partir del curs vinent 2023/24, Blanquerna-URL flexibilitzarà el “moment” de l’exigència del nivell PAP als futurs candidats als Graus d’educació primària i d’educació infantil

17 d’octubre de 2022

El pròxim curs 2023-24 Blanquerna-URL demanarà l'assoliment competencial que avalua les PAP durant el primer curs i no abans. D'aquesta manera, el nivell d'exigència serà el mateix i el que variarà és el moment en què s’avalua.

Específicament, el nivell de competències comunicativa, de raonament crític i de logicomatemàtica dels futurs mestres que avalua les PAP serà exigit en el marc del desplegament de dues assignatures de primer curs i comunes als dos graus: pel que fa a la competència comunicativa i de raonament crític s’avaluarà en el marc de l’assignatura “Comunicació oral, escrita i digital”; i pel que fa a la competència logicomatemàtica, s’avaluarà en el marc de l’assignatura “Coneixement i activitat matemàtica a l'educació”.

El mecanisme previst i informat ja favorablement per l’AQU i el Consejo de Universidades, ressitua l’exigència d’aquestes competències per als futurs mestres dins del 25% del desplegament curricular d’aquestes dues assignatures de primer curs, amb idèntica exigència avaluativa de contingut, competencial i de proves que despleguen les PAP, i amb les quals Blanquerna-URL col·labora en el disseny, correcció i implementació des de fa vuit anys, i ho vol continuar fent.

Com a conseqüència, als estudiants que hagin aprovat les PAP se’ls reconeixerà automàticament aquest 25% equivalent dels crèdits de les dues assignatures referenciades. L’estudiant que no hagi aprovat les PAP abans de matricular els estudis d’Educació a Blanquerna-URL serà admès si reuneix els requisits normatius vigents i s’examinarà del 25% equivalent al nivell i competències de les PAP dins les dues assignatures esmentades.

La vigència de l’acord (que no llei), que es va signar l’any 2013 amb totes les universitats públiques i privades catalanes, en el marc del programa MIF, per assegurar les competències dels futurs mestres a través de les PAP i millorar-ne la seva formació inicial, va finalitzar el curs passat 2021/22.

I ha resultat molt evident que, durant aquests vuit anys de vigència de l’acord, pel que fa a les PAP, s’han produït conseqüències imprevistes no desitjades com, per exemple, la fuga d’estudiants de Catalunya que volen cursar un grau en Educació, cap a altres universitats de fora del sistema universitari català (fins i tot universitats virtuals no catalanes) on no els exigien les PAP per a ser admesos, sense que això hagi estat un impediment per presentar-se posterioment a oposicions a mestre de Catalunya. O, per exemple, també ha estat dolorós observar l’elevat nombre d’estudiants que no superen les PAP i molt especialment del grup procedent de Formació Professional Superior (CFGS), que veuen interrompuda així la seva carrera formativa i aspiracional.

Per tot això Blanquerna-URL opta per la flexibilització del “moment” d’exigència del nivell PAP, per afavorir i prioritzar els elements motivacionals i vocacionals dels futurs estudiants d’educació apostant per unes PAP que esdevinguin prioritàriament un instrument diagnòstic i estimulador de millora i autoexigència.

Notícies relacionades

logo

Excel·lència és futur