El Dr. Joan Massagué serà investit doctor honoris causa per la URL
28.03.2017

El dia 24 d’abril, el científic català Dr. Joan Massagué i Solé, una de les màximes autoritats en investigació mundial del càncer, serà investit doctor honoris causa per la URL, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

El treball del Dr. Massagué s’ha centrat, sobretot, en l’estudi dels mecanismes de senyalització que resulten essencials per al desenvolupament normal dels teixits i que s’alteren en presència del càncer. És un dels investigadors més importants en les àrees de la regulació de la divisió cel·lular i de la metàstasi. Les seves aportacions han estat clau per al coneixement dels mecanismes que permeten aturar la proliferació cel·lular, procés que quan es descontrola duu a la formació de tumors. Així mateix, el seu treball ha permès identificar els gens i els mecanismes que controlen la metàstasi de les cèl·lules tumorals del càncer de mama i del càncer de pulmó cap a altres òrgans —sobretot el cervell—, descobriment que obre noves possibilitats d’investigació en aquest aspecte del càncer. 

Des del 1979, el Dr. Massagué ha desenvolupat la seva carrera científica als Estats Units, mantenint alhora estrets vincles amb la comunitat científica catalana. A finals de 2013 va ser nomenat director científic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, un dels centres de recerca sobre el càncer més destacats dels Estats Units. 

La Dra. Emília Sánchez, professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, farà l’elogi dels mèrits del Dr. Massagué. 

Fotografia: Joan Cortadellas