Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
logo feminista 8M

Blanquerna-URL aposta per la paritat entre el professorat i el personal d’administració i serveis

8 de març de 2023

El II Pla d'Igualtat de Blanquerna-URL, aprovat el mes d'octubre del 2022 per la institució i la part social, recull que el 53,78% de la plantilla de Blanquerna-URL -entre PAS i professorat- són dones i el 46,22% homes, el que indica una clara aposta per la paritat.

A més, detalla que hi ha hagut un augment del 2% de presència de dones dins la institució respecte a l'últim Pla d'Igualtat, que es va signar el 2010. En el diagnòstic que es va realitzar aleshores, segons establia l'article 46 de L.O. 3/2007, no es van detectar obstacles que impedeixin o dificultessin la igualtat efectiva entre dones i homes. Tanmateix, durant tot aquest temps, s'han continuat fent accions per millorar en allò que fos possible la situació de partida que en matèria d'igualtat es va posar de manifest a la nostra institució, sempre seguint el principi de mèrit més que el de quota de gènere. És també important remarcar que en matèria d'igualtat el conveni de Blanquerna-URL ja anava per davant de la Llei Orgànica 3/2007 raó per la qual moltes de les mesures estaven implantades, han continuat vigents i s'han procurat millorar en aquest espai de temps.

L'objectiu de Blanquerna-URL és consolidar la política de paritat. La posada en marxa del II Pla d'Igualtat ha contribuït a mantenir o millorar la situació que es derivava del primer diagnòstic del 2010, en el que entre altres accions es va fer el Protocol de prevenció i intervenció en situacions d'assetjament i violència en el treball. Ara s'han fixat diversos àmbits d'actuació que formaran part dels objectius d'aquest II Pla, com ara: garantir processos objectius en l'accés a l'ocupació i en la promoció; garantir la difusió entre la plantilla de l'existència del Pla d'Igualtat i del seu contingut; l'anàlisi de l'adequació de l'oferta formativa als principis d'igualtat de gènere i presència i participació de l'alumnat als graus i àrees de representació. En aquest sentit, es farà una anàlisi de la situació actual a les facultats.

La campanya que ha llançat Blanquerna-URL per a promoure la igualtat de gènere, aquest any, s'ha centrat en les dones que formen part dels equips directius de la institució. A través de les declaracions de tres vicedeganes, dues directores de serveis, una degana i la directora general, s'ha fet valdre el paper de la dona. L'objectiu d'aquesta acció és empoderar les estudiants de la universitat i inspirar-les, a més de visibilitzar el lideratge femení.

Notícies relacionades

logo

Excel·lència és futur