relaciones-internacionales

Les Relacions Internacionals a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna

Les Relacions Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull són un element estratègic del centre. Cada any creix el nombre d’estudiants, professors, investigadors i personal administratiu que és acollit al nostre centre o que fan estades a l’estranger des de la nostra Facultat.

L’estratègia d’internacionalització de la Facultat té tres objectius fonamentals: 1. La millora dels processos en les relacions internacionals de la Universitat, 2. El creixement de la internacionalització de qualitat de la nostra Facultat i 3. L’excel·lència de tots els nostres programes internacionals de grau, postgrau, doctorat i de recerca.

Els programes d’internacionalització s’estructuren en dos grans blocs: Mobilitat de personal docent i investigador i Mobilitat d’estudiants. La mobilitat per a la docència i la recerca està adreçada a professors i investigadors de la nostra Universitat i d’altres universitats que necessiten fer estades per impartir classes, millorar els seus coneixements o desenvolupar projectes de recerca predoctorals i postdoctorals internacionals. La mobilitat d’estudiants s’adreça a estudiants de grau i postgrau de la nostra Facultat o de les facultats estrangeres amb les quals tenim convenis.

Els professors i investigadors, així com els estudiants de postgrau que vulguin fer estades internacionals hauran d’adreçar-se a la Unitat de Mobilitat del Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Recerca de la Facultat.

Els estudiants de grau ho podran fer a través del Vicedeganat d’Educació i Programes Internacionals.

Persones de contacte i adreces clau:


Mobilitat de Personal Docent i Investigador, i Estudiants de Postgrau:

Vicedegà Acadèmica de Postgrau i Recerca:
Dra. Sacra Morejon

Unitat de Mobilitat de Postgrau i Recerca:
Eva Cañas (evacr@blanquerna.edu)
Tel.: + 34 93 253 31 66

Mobilitat d’Estudiants de Grau:

Vicedegana Acadèmica de Graus i Relacions Internacionals:
Dra. Maria González Davies (mariagd@blanquerna.edu) 

Mobilitat d’Estudiants de grau:
Anna Grabowska (annamartag@blanquerna.edu) 
Tel.: + 34 93 253 30 13

Lola Salcedo (doloresst@blanquerna.edu

Tel: + 34 93 253 30 00