Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)

recerca

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El grup de recerca de Parella i Família (GRPF) basa la seva investigació en la complexitat del grup familiar, prestant especial atenció als aspectes emocionals i comunicatius, i elabora models d'intervenció en la família tant preventius com terapèutics.
Els investigadors s'organitzen en subgrups que treballen en diferents línies de recerca com: qualitat de les relacions de parella, impacte del divorci, violència familiar, migració, adopcions, addiccions, discapacitat, impacte de les malalties cròniques de la família, joves Adults (YAGISSP), avaluació de Programes de Prevenció.

Investigador principal

Dr. Carles Pérez i Testor
e-mail:carlespt@blanquerna.edu

Currículum resumit
Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Professor titular de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Director del Centre Mèdic Psicològic i Coordinador de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer (FVB). Supervisor docent de la Societat Catalana de Teràpia Familiar. Professor del Màster en Psicopatologia Clínica de la FVB. És membre, entre d'altres, de la Sociedad Española de Psiquiatría, de la Asociación Española para la Investigación y el Desarrollo de la Terapia Familiar i de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Autor de diferents articles i llibres entre els quals destacaríem com a compilador: "Conflictos de pareja: diagnóstico y tratamiento", "La familia: nuevas aportaciones", "Violencia en la familia" i "Parejas en conflicto".