Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)

recerca

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) es va fundar l’any 1998 fruit de la fusió entre el Grup d’Estudis i Recerca de la Família de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEE) i la Unitat de Recerca de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer. Aquesta col·laboració entre les dues institucions va durar més de vint anys i el grup va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat. Des del 2020, el grup és de titularitat de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i en el seu Pla director es planteja aprofundir en les línies de recerca sobre la parella i la família, unir esforços amb altres grups de recerca catalans i de l’estat espanyol i, finalment, col·laborar amb altres grups de recerca d’àmbit internacional.

El grup està format per investigadors amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, tant des de l’àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social com de la psiquiatria, la qual cosa dona com a resultat un grup interdisciplinari. Tenint en compte la complexitat de l’abordatge del grup familiar, l’objectiu d’atenció preferent està centrat en els aspectes emocionals i comunicatius de la família, considerant-la com el primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A més, aborda les dificultats del grup familiar elaborant models d’intervenció tant preventius com terapèutics.

Per veure les últimes notícies i estar al dia de les activitats del grup, podeu consultar la pàgina web del grup de recerca

 

Investigador principal

Dr. Carles Pérez Testor
carlespt@blanquerna.edu

Currículum resumit

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria.

Professor Catedràtic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Imparteix assignatures al grau de Psicologia, al màster universitari de Psicologia General Sanitària, al màster de Teràpia Familiar de la URL i al programa de doctorat en Psicologia de la URL.

Investigador principal del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la Universitat Ramon Llull, reconegut com a grup de recerca consolidat.

Psicoterapeuta de la Unitat de Parella i Família de la Fundació Vidal i Barraquer (FVB).

President de la Xarxa Europea d’Instituts de la Família (REDIF) i vicepresident de l’Associació Internacional de Psicoanàlisi de Parella i Família.

Autor de diferents articles i llibres. El 2019 ha compilat Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja de l’Editorial Herder.