CA0L0SV

XavierCanaletaLlampallas

xaviercl@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1