RL0V0AS

SusanaRubiolVilalta

susanarv0@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans