DO0R0NS

SusanaDel CerroRamon

susannacr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans