MZ0S0XN

SóniaMartínezSolà

soniams0@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Primària

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Educació Infantil

Grau en Gestió Esportiva

Grau en Psicologia