SH0Z0MS

Scott StephenSleigh

scottstephens@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Logopèdia

Grau en Educació Primària

Grau en Psicologia

Grau en Gestió Esportiva