MO0L0SI

OriolMarcoLatres

oriolml1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport