BA0G0IE

NoemíBalmañaGelpí

noemibg1@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

TEU en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1