CS0X1QI

MarionaCorcellesSeuba

marionacs@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Educació Infantil

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Grau en Psicologia

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Mencions als graus de FPCEE

Grau en Educació Primària