PO0H0ZT

Maria TeresaPróHernández

mariateresaph@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Processos i contextos educatius (2013/14)Processos i contextos educatius: Història i antropologia de l'educació (2014/15)Societat, família i escola I (2013/14)Treball de final de grau (2013/14)Treball de final de grau. Menció en Atenció a la Diversitat (2013/14)

Grau en Educació Primària

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (2013/14)Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II) (2013/14)Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives (2013/14)Practicum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la Diversitat (2013/14)