ML0S0TP

Maria PaulaMayoralSerrat

mariapaulams@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Educació Infantil

Grau en Psicologia

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1