CO0O0ZS

Maria IsabelCanoOrtiz

maribelco@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicopedagogia

Grau en Educació Primària