SZ0R0SL

Maria DoloresSuárezRos

mariadoloressr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Títol d'Expert/a Universitari/a en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1