NA0B0SN

ManuelNogueraBallus

manelnb@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans